Article on the EC competition law analysis of horizontal agreements

Title: Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten
Editors/authors: Filip Tuytschaever | Frank Wijckmans
Publisher: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
Date of publication: 2001
Article on page(s): 3
Other Articles
Close