Seminars

Heldere juridische opleidingen

Sinds 2011 organiseert contrast verschillende juridische seminaries en webinars. Dit steeds met een praktische en interactieve insteek zodat elke professional na een opleiding met een helder beeld en nuttige tools aan de slag kan. Tal van advocaten, juristen, compliance officers en studenten genieten eveneens van de ontmoetingsplaats die contrast op die manier biedt. Interesse? Schrijf u hieronder in voor een van onze volgende seminaries of webinars.

Knipperlichten 2024

De belangrijkste ondernemingsrechtelijke ontwikkelingen voor uw praktijk samengevat!

Webinar-on-demand
Meer info

Compliance on track

Bouwblokken voor een effectief compliance programma

Webinar-on-demand
Meer info

Distributie anno 2023

Veelgestelde vragen & antwoorden in verband met distributie

Webinar-on-demand
Meer info

Mijlpalen


2024

Knipperlichten

2023

Compliance on track

Distributie anno 2023

Knipperlichten

2022

VBER crash course

VBER deep dive

2021

Koop anno 2021... and beyond

Overdracht van aandelen

Wetboek vennootschappen en verenigingen

Knipperlichten

2020

Distributieovereenkomsten

Knipperlichten

2019

Private schadevergoedingsacties in de praktijk

Franchise: de juridische uitdagingen getackeld

Compliance: tips & tricks

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen: capita selecta

Knipperlichten

2018

Competition Law Highlights

Masterclass prijs en prijsclausules in overnameovereenkomsten

Knipperlichten

'Data protection': het is nog niet te laat

2017

Praktische toepassing van de Belgische Mededingingswet

Masterclass verklaringen en garanties in overnameovereenkomsten

Data protection: is de Belgische onderneming klaar 

Knipperlichten

2016

Due diligence in de praktijk

Uitdagingen bij de reorganisatie van een distributienetwerk

Dos & don'ts in het kader van prijszetting

Knipperlichten 

2015

Ins & outs van distributiecontracten

Help, ik ben aandeelhouder

Masterclass Cartel Investigations

Help, ik ben aandeelhouder

Knipperlichten

2014

E-commerce ontleed

Back-to-basics: intellectuele eigendomsrechten

Risicobeheersing in het mededingingsrecht

Help, ik ben bestuurder

Reflexiviteit in uw conflict management

Knipperlichten

2013

Hoe bescherm ik mijn onderneming tegen concurrentie

Derde contrast M&A Survey: houvast voor uw praktijk

Back-to-basics: contracteren met de overheid

Asset deals: aandachtspunten en proces management

Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming

Knipperlichten

2012

Een verbintenisrechtelijke kijk op de overeenkomsten voor de overname van ondernemingen

Algemene voorwaarden

Back-to-basics: milieu- en stedenbouwrecht in de bedrijfswereld

Informatie-uitwisseling in het mededingingsrecht: geen theorie maar praktijk

Knipperlichten

2011

Back-to-basics: Ondernemingsstrafrecht

Back-to-basics: Mededingingsrecht

Back-to-basics: Verbintenissenrecht

Knipperlichten

Close