Overdracht van aandelen

Aandeelhouders- en overnameovereenkomsten: enkele aandachtspunten en handige modelclausules

Datum
6 mei 2021
Punten
2 IBJ/OVB punten

Interactief livestream webinar

In aandeelhoudersovereenkomsten kunnen overdrachtsbeperkingen voorzien worden. Dit seminarie geeft u een overzicht van de contractuele beperkingen op de overdracht van effecten bij leven en overlijden, met aandacht voor de contractuele grenzen aan geldigheid en afdwingbaarheid van de beperkingen in statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Voorbeelden uit de praktijk en de rechtspraak tonen de knelpunten aan die hierbij ontstaan. Via modelclausules licht de spreker toe hoe men aan deze knelpunten kan tegemoetkomen. 

Bij de bespreking van de overnameovereenkomsten ligt de focus op de verklaringen en garanties van de verkoper, meer bepaald de redactie en interpretatie van verklaringen en garanties. Tevens komen de concrete modaliteiten van de vrijwaringsverplichtingen van de verkoper op basis van de verklaringen en garanties aan bod. 

Er wordt voldoende tijd voorzien om uw vragen, die u tijdens het webinar kan stellen, te beantwoorden.  

Close