Koop anno 2021… and beyond

Nieuwe tendensen in de rechtspraak en wetgeving met (in)directe gevolgen voor de koopovereenkomst

Datum
2 december 2021
Punten
2 IBJ/OVB punten

On-demand webinar

Activate social media cookies to display embedded content.

Het kooprecht is volop in beweging. Nieuwe tendensen tekenen zich af in de rechtspraak en wetgeving en treffen (in)direct de koopovereenkomst. Denken we maar aan de nieuwe Richtlijn Consumentenkoop en Digitale Inhoud, de wetswijziging inzake betalingsachterstand, de b2b-wetgeving en het nieuw Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Met de oprichting van de commissie Boek 7 (met Bernard Tilleman als co-voorzitter) kunnen we ons in de toekomst verwachten aan een fundamentele hertekening van het bestaande kooprecht.

Tijdens dit webinar bespreken Bernard Tilleman en Frederik Van den Abeele het huidige kooprecht aan de hand van de belangrijkste rechtspraak van de Belgische en Europese rechtscolleges van de afgelopen 15 jaar. De sprekers analyseren niet alleen de beslissingen zelf, maar ook de onderliggende regels die de beslissingen schragen en wat u hieruit concreet kan meenemen. De sprekers gaan verder in op de recentste doctrinaire inzichten, besteden aandacht aan een aantal netelige punten daar waar de rechtspraak divergeert en werpen tevens, waar nuttig, een blik op de toekomst. De koop wordt breed besproken, gaande van het gemeen kooprecht tot het consumenten- en internationaal kooprecht.

Deelnemers aan het webinar ontvangen het recente Overzicht van rechtspraak: koop (2007-2020) (overdruk uit het Tijdschrift voor Privaatrecht – Kluwer – 680 pagina’s) van Bernard Tilleman, Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme en Frederik Van den Abeele.

Close