Tweedelijnsprijsdiscriminatie door een verticaal geïntegreerde onderneming (of toch niet)?

Title: Tweedelijnsprijsdiscriminatie door een verticaal geïntegreerde onderneming (of toch niet)?
Editors/authors: Herlinde Burez
Publisher: Jaarboek Marktpraktijken - Intellectuele eigendom / Mededinging
Date of publication: 2012
Article on page(s): p. 1073-1090
Price: Free download
Other Articles
Close