Reeks Bos Door De Bomen - Mededingingsrecht

Over dit boek

We horen vaak dat het mededingingsrecht tot de moeilijkste en minst toegankelijke takken van het recht behoort. We proberen met dit boek het tegendeel te bewijzen. Dit boek wil je “het bos door de bomen” laten zien.

Voor wie

We willen ook bedrijfsjuristen bijstaan bij hun belangrijke taak de naleving van het mededingingsrecht in hun onderneming te stimuleren. Zij staan in de frontlinie en putten hopelijk inspiratie uit boek voor hun adviezen, trainingen, richtsnoeren en checklists. Tot slot willen we ook het mededingingsrecht begrijpelijker maken voor advocaten met een bijzondere belangstelling daarvoor.

We willen met dit boek studenten helpen om het mededingingsrecht te bestuderen en bij hen enthousiasme opwekken voor de fascinerende wereld van het mededingingsrecht. We doen dit door het uitgeven van een speciale studenteneditie van het boek tegen een studentenprijs.

Title: Reeks Bos Door De Bomen - Mededingingsrecht
Date of publication: 2022
Number of pages: 377
Author: Filip Tuytschaever | Herlinde Burez | Frank Wijckmans | Emmelie Wijckmans
ISBN number: 978-94-640-7865-7
Price: € 110,00
(VAT included, Shipping cost excluded)

Aanpak

We gidsen je systematisch door het mededingingsrechtelijk landschap. We doen dat aan de hand van hoofdstukken waarin we veel structuur hebben aangebracht en hoofd- en bijzaak van elkaar onderscheiden. Vakjargon illustreren we met voorbeelden (“Stel je voor dat…”) en met kaders met samenvattingen van de leidinggevende zaken. Bij het begin van ieder hoofdstuk vind je ook een overzicht van de bronnen die je verder op pad helpen. Wil je dieper graven, dan vind je in de voetnoten (“Meer weten?”) nuttige verwijzingen naar die bronnen. De voetnoten hebben we bewust kort gehouden. We verwijzen enkel naar klassiekers en naar de meest relevante of meest recente bronnen. Voor de meest voorkomende bronnen gebruiken we afkortingen en voegen we een afkortingenlijst toe.

Inhoudstafel

Afkortingenlijst

Hoofdstuk 1. Bos Door De Bomen
Hoofdstuk 2. Basisbegrippen
Hoofdstuk 3. Mededingingsbeperkende overeenkomsten
Hoofdstuk 4. Kartels
Hoofdstuk 5. Horizontale samenwerkingsovereenkomsten
Hoofdstuk 6. Verticale overeenkomsten
Hoofdstuk 7. Licentie- en Technologieovereenkomsten
Hoofdstuk 8. Misbruik van een machtspositie
Hoofdstuk 9. Misbruik van een positie van economische afhankelijkheid
Hoofdstuk 10. Overheidsinterventie
Hoofdstuk 11. Publieke handhaving
Hoofdstuk 12. Private handhaving
Hoofdstuk 13. Concentratiecontrole

Trefwoordenregister

Other Books
Close