Distributie anno 2023

Veelgestelde vragen & antwoorden in verband met distributie

Concept
Webinar-on-demand
Punten
3 IBJ/OVB punten
Doelpubliek
Bedrijfsjuristen / Advocaten
Locatie
online
Prijs
199,00 € (excl. btw)

Ondernemingen worden momenteel geconfronteerd met tal van ontwikkelingen, zowel op economisch als op juridisch vlak. Naast materiaaltekorten en allerhande prijsstijgingen, is er ook diverse nieuwe regelgeving waarmee ondernemingen rekening moeten houden. Het verbintenissenrecht en de mededingingsrechtelijke regels die van toepassing zijn op distributieovereenkomsten zijn bijvoorbeeld recent gewijzigd.

Tijdens het seminarie zullen de sprekers ingaan op onderstaande vragen in verband met distributie:

 1. We hebben ons altijd gepositioneerd als een bedrijf met gezonde en milieuvriendelijke producten (dat staat ook op onze verpakkingen). Meer en meer stellen afnemers ons vragen over greenwashing. Wat zijn de vuistregels voor milieu- en duurzaamheidsclaims?
 2. Wanneer we producten verkopen aan ‘kleinere’ klanten, werken we standaard met onze algemene verkoopvoorwaarden. Volstaat het om daarnaar te verwijzen op de orderbevestiging of moeten we meer doen?
 3. Ik moet een distributiesysteem kiezen: selectieve distributie, exclusieve distributie, open distributie, franchising. Waarmee hou ik best rekening bij mijn keuze?
 4. Ik hoor dat er meer en meer een switch zou zijn van distributie naar agentuur. Hebben jullie hiervoor een verklaring? Zijn er aandachtspunten bij die switch?
 5. We willen overschakelen van distributie naar agentuur. We vragen ons af of we rekening moeten houden met de alleenverkoopconcessiewet?
 6. Mijn productie- en distributiekosten variëren de laatste tijd enorm en het ziet er niet naar uit dat deze situatie vlug zal veranderen. Hoe zorg ik voor voldoende flexibiliteit om kosten door te rekenen naar mijn distributeurs?
 7. De imprevisieleer heeft haar intrede gemaakt in het nieuwe verbintenissenrecht. Herinner me nog even aan de belangrijkste principes ervan, en dien ik omwille van de leer iets aan mijn distributieovereenkomsten te veranderen?
 8. Kunnen jullie nog even de belangrijkste principes over het verbod op verticale prijsbinding meegeven?
 9. Ik wil een promotieactie uitrollen. Ik heb marketingmateriaal ontwikkeld dat mijn distributeurs kunnen gebruiken. Waarop moet ik letten?
 10. Een collega woonde een seminarie bij en hoorde daar over uitvoeringsovereenkomsten en hoe wij als leverancier een vaste wederverkoopprijs zouden kunnen opleggen in het kader van zo’n overeenkomsten. En dat terwijl ik al jaren hoor dat dat niet mag. Kan u dat nog even goed uitleggen?
 11. Ik mag mijn distributeurs niet verbieden of beperken in hun internetverkopen, correct?
 12. Ik ben een leverancier en sedert enkele jaren concurreer ik met mijn distributeurs via mijn eigen webshop. Er zijn distributeurs die weigeren hun daadwerkelijke verkoopprijzen te rapporteren, omdat dit het mededingingsrecht zou schenden. Ik dring best niet te veel aan op rapportering, zeker?
 13. Ik werk met private label toeleveranciers die ik behoorlijk wat know-how toestop. Ik wil hoegenaamd niet dat zij voor eigen rekening de markt opgaan met mijn know-how. Mag ik eisen dat zij de private label producten exclusief aan mij leveren?
 14. Wij zijn in België gevestigd en een leverancier legt mij een absoluut exportverbod op naar de V.S. en Canada. Dit zijn landen die helemaal niet onderworpen zijn aan exportrestricties, dus dit is niet toegelaten toch?
 15. Mag ik mijn afnemers verplichten om uitsluitend bij mij (of bij een door mij aangeduide derde) aan te kopen? En mag ik hen verplichten om geen concurrerende merken te verkopen?
 16. België kent sedert een paar jaar een verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid. Wordt het vaak ingeroepen in de praktijk, en heeft het een impact op het commerciële gedrag van de betrokken partijen?
 17. Hoe gaan we om met de nieuwe remedies die distributeurs onder het nieuwe verbintenissenrecht kunnen inroepen bij niet-naleving van de distributieovereenkomst?
 18. Kunnen kennisgevingen anno 2023 zonder probleem via een eenvoudige e-mail, of blijft een (aangetekende) brief nodig?
 19. Volstaat een algemene clausule in mijn distributieovereenkomst in verband met data, of moet ik meer doen?
 20. Ik hoor dat er nieuwe regelgeving in aantocht is die een impact kan hebben op mijn distributieovereenkomsten. Over welke initiatieven gaat het zoal?

Volgende sprekers zullen u doorheen de verschillende bovenvermelde onderwerpen in verband met distributie loodsen:

Praktisch

Punten -  3 IBJ en OVB punten.

Boek in de kijker - Bij inschrijving voor het webinar kan u onze gloednieuwe codex 'Burgerlijk Wetboek' (boek 1 'Algemene bepalingen', boek 5 'Verbintenissen' en memories van toelichting) aankopen met 10% korting. De codex zal u per post worden toegestuurd.

Inschrijven - Inschrijven voor het webinar kan via deze website. Klik hieronder op de knop 'bestel'.

Nadat u zich heeft ingeschreven en de betaling online heeft voltooid, ontvangt u van ons een automatische bevestiging van inschrijving alsook de factuur. De kijklink zal u nadien ontvangen in uw inbox.

Eenmaal u het volledige webinar heeft bekeken en enkele vragen heeft beantwoord, zullen uw IBJ/OVB punten worden doorgegeven aan de desbetreffende organisatie.

U kan steeds met ons contact opnemen voor alle vragen die u heeft en informatie die u wenst.

Alle prijzen zijn excl. 21% btw.

Close